Artykuły

CZY TAK ZWANE ”JEDNOZNACZNE WYPOWIEDZI” SĄ TAK JEDNOZNACZNE JAK NAM SIĘ WYDAJE ?

Głównym atakiem ludzi przeciwko głębszemu studiowaniu sposobu
działania Boga jest to, że niszczymy „wyjątkowość” i „dosłowność”
Pisma Świętego. Dla nich werset w rodzaju: Zgładzę z powierzchni
ziemi człowieka,… (1 Moj 6,7) wyraźnie oznacza, że Bóg w sposób
nadprzyrodzony i bezpośredni zalał świat. Dotyczy to również: Wtedy
PAN spuścił deszcz siarki i ognia od PANA z nieba na Sodomę i Gomorę.
(1 Moj 19,24)