Istotna prawda

Aby wyświetlić całą playlistę kliknij w symbol na filmie

Zmiany zasad w KADS

7 części od 1860 do 2020r

KADS w etapach, na przestrzeni czasu zmienił wyznanie swojej wiary i wprowadził ” zasady wiary” odchodząc od oryginalnego poznania prawdy, a zbliżając się tym samym do ogólnego chrześcijaństwa i „świata”. Zmiany które nastąpiły w tej organizacji są widoczne, zaskakujace, a sposób ich wprowadzenia nieprzypadkowy. Film szczegółowo omawia jak te zmiany następowaly i jest apelem o powrót do mądrości i światła jakie przekazał Ruchowi Adwentowemu Ojciec i Syn przez ich ducha proroctwa , oraz głębokie studium Pisma Świętego.

Więcej na Youtube …