Lekarstwo dla Twojej Duszy

W czasie, kiedy przechodziłam głęboki kryzys duchowy, zaczęłam
szukać szczególnych cytatów Ellen G. White dotyczących
Bożej miłości i troski.
Zbierałam je i z czasem było ich coraz więcej.
Codziennie czytałam moją kolekcję i modliłam się,
aby Bóg pokazał mi swoją miłość Agape,
Jego charakter i Jego królestwo.
Moje słabe modlitwy zostały miłościwie wysłuchane
i stopniowo moje mroczne doznania,
moje lęki, mój smutek, zostały wyparte,
przez uczucia szczęścia, głębokiej radości i pokoju.
Jeszcze dzisiaj często i z przyjemnością czytam ten zbiór i wciąż na nowo teksty te …