Panowanie nad ziemią

Uciekaj w góry!

Proroctwo z drugiego rozdziału Księgi Daniela przepowiadające katastrofalny koniec tego świata znam od dzieciństwa. Mówi ono o powstaniu czterech światowych imperiów, a następnie o podziale na dziesięć królestw, oraz powstaniu władzy małego rogu, który musi stanąć przed sądem. To wszystko uświadamia nam rychłe nadejście „kamienia” jako symbolu drugiego przyjścia Chrystusa. Kamień ten, jak przepowiada to proroctwo roztrzaska posąg i
ustanowi Niebiańskie Królestwo. Tematy zawarte w dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus przedstawia swoją odpowiedź na pytanie: „Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”- wywarły na mnie głębokie wrażenie …